”Profesori pregătiți – elevi de succes”

Titlul proiectului: „Profesori pregătiți – elevi de succes”

Nr. proiectului: 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069014

Beneficiar: Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey”

Grant de finanțare: 20.000 Euro

Grup ţintă: 8 cadre didactice

Perioada de implementare: 12 luni (01.09.2022-31.08.2023)

Durată mobilitate: 14 zile

 

Grupul țintă:

Grupul tinta este alcatuit din 8 cadre didactice care urmeaza sa beneficieze de formare in utilizarea si integrarea in procesul de predare-invatare-evaluare a unor metode activ-participative, moderne, bazate pe tehnologii moderne.

Selectia acestora se va realiza de catre o comisie propusa de echipa de proiect, numita prin decizie a directorului pe baza hotararii consiliului de administratie. Criteriile de selectie a acestora sunt: profesori titulari (care sa asigure contiunitatea formarii si diseminarii), interesul fata de abordarea moderna a lectiilor prin metode si instrumente digitale; interesul fata de participarea la mobilitate; detinerea de cunostinte echivalent nivel A2 de limba engleza, detinerea de competente de utilizare a calculatorului nivel mediu, interesul si disponibilitatea pentru impartasirea experientei dobandite prin mobilitate altor cadre didactice din scoala, din localitate sau nivel judetean/national.

Comisia de selectie va fi alcatuita din responsabilul ariei curriculare Tehnologii, un profesor de limba engleza si responsabilul comisiei de formare continua si dezvoltare profesionala. Intentia de a participa ca membru in grupul tinta se va face prin cerere adresata echipei de proiect, insotita de scrisoare de intentie, scrisoare de intentie in care sa motiveze dorinta participarii, CV insotit de documente doveditoare din care sa reiasa cunostintele si competentele solicitate, declaratie din care sa rezulte ca vor depune toate diligentele pe parcursul mobilitatii si dupa aceasta in sprijinul desfasurarii tuturor activitatilor si diseminarii rezultatelor proiectului. Selectia se va realiza utilizand instrumentele: chestionar de apreciere a atitudinii si interesului manifestat fata de profesie; scurta prezentare a interesului fata de mobilitate (asteptari, valori, cum crede candidatul ca-l va ajuta mobilitatea pe termen scurt, mediu si lung), proba orala de comunicare in limba engleza, pentru cei care nu fac dovada printr-un certificat de competente lingvistice care sa le ateste nivelul.

Se pot inscrie in vederea selectiei toate cadrele didactice care predau discipline economice, limbi straine si TIC titulare ale scolii.

 

Scop/ obiective:

Proiectul are urmatoarele obiective:

1. Formarea a 8 cadre didactice de discipline economice, limbi straine si TIC in utilizarea de metode active, participative in predare-invatare-evaluare in cadrul unei mobilitati de 5 zile.

2. Formarea in cadrul unei mobilitati de 5 zile a 8 cadre didactice de discipline economice, limbi straine si TIC pentru integrarea instrumentelor digitale in lectiile sustinute.

3. Formarea a 8 cadre didactice de discipline economice, limbi straine si TIC in a lucra in echipa, interdisciplinar pentru cresterea atractivitatii lectiilor.

Rezultatele de impact ale proiectului sunt: cresterea atractivitatii lectiilor pentru elevi, o mai buna prezenta si implicare la ore a elevilor, note mai bune, rezultate bune la examenele de certificare a competentelor profesionale si a celor din cadrul probelor de competente din bacalaureat (mai multe calificative de avansat si experimentat), o mai buna integrare pe piata muncii. Rezultatul de tip produs va consta intr-un ghid metodologic cu ISBN pentru cadrele didactice care formeaza competente profesionale, lingvistice si digitale elevilor de la profilul servicii. Acesta va avea o parte de indrumare (modele de lectii in care se utilizeaza metode moderne, activ-participative) si o parte de rezultate ale elevilor in urma aplicarii acestora de catre profesorii formati prin proiect. Obiectivele proiectului vizeaza imbunatatirea calitatii lectiilor pe care profesorii formati in proiect si cei care vor beneficia de achizitiile acestora prin diseminare si impartasirea experientei o vor asigura in viitor. Lectiile desfasurate de acestia se vor baza pe metode care sa-i motiveze pe elevi sa participe si sa se implice, sa-si formeze competente in concordanta cu cerintele din curriculele pentru examene si cu cerintele pietei muncii. Incluziunea si diversitatea sunt vizate prin integrarea disciplinelor de specialitate, a limbilor straine si a competentelor digitale intr-un sistem abordat unitar de echipa de cadre didactice, care sa raspunda cerintelor pietei muncii locale, nationale si europene. Schimburile interculturale, schimbul de experienta vor conduce la constientizarea si valorificarea diversitatii intr-un cadru european recunoscut, ale carui valori sa fie abordate in sistem integrat. Urmarim Increasing attractiveness of VET prin competitivitatea pe piata muncii a elevilor care vor absolvi si vor dovedi competente profesionale, lingvistice si digitale la nivelul cerut de angajatori.