PROGRAMUL ERASMUSPLUS – PROIECTE DE MOBILITATE – FORMARE PROFESIONALĂ VET

Titlul proiectului: „Stagii practice la agenți economici europeni – competențe la standarde europene si șanse crescute de angajare”

Nr. proiectului: 2020-1-RO01-KA102-078192

Beneficiar: Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”/ Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey”; Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”

Grant de finanțare: 236585 Euro

Grup ţintă/ parteneri de primire/ partener intermediar:

Perioada de implementare: 12 luni

 

Grupul țintă:

Participanții vor fi 77 de formabili VET din cele 3 licee membre în consorțiu: LTCN, LTBS, LTNB:

 • 49 elevi clasa a X a, ciclul inferior al liceului, domeniul de pregătire Economic, nivel 4 (EQF):14 elevi de la LTCN Brănești, selectați din 29 (din care 21 din rural, 4 din familii monoparentale); 14 elevi de la LTBS Buftea selectați din 31 (26 rural, 8 familii monoparentale); 21 elevi de la LTNB Voluntari selectați din 56 (29 rural, 5 familii monoparentale, 11 rromi);
 • 28 elevi clasa a XII-a, ciclul superior al liceului, domeniul de pregătire Economic, nivel 4 (EQF): 14 elevi de la LTCN Brănești, selectați din 31 (din care 20 din rural, 6 din familii monoparentale); 14 elevi de la LTNB Voluntari selectați din 48 (25 rural, 8 familii monoparentale, 5 rromi).

Acești elevi vor parcurge prin plasament pregătirea practică specifică curriculum-ului de specialitate: clasa a X-a modulul CDL „Profesia de la școală la practică”, clasa a XII-a modulul „Stagiu de pregătire practică în domeniul financiar contabil”, alegând conținuturi care se pretează realizării practicii în context internațional.

 

Scop/ obiective:

Piața muncii din domeniul serviciilor este foarte competitiva, iar elevii au nevoie de o foarte buna pregătire conform cerințelor UE. Deși dețin noțiuni teoretice, elevii nu sunt suficient de pregătiți practic pentru a face fata pieței muncii și selecției acerbe care are loc după absolvirea ciclului liceal și întâmpină dificultăți în momentul când doresc să se angajeze. Ei trebuie sa-și creeze o imagine asupra specializării pe care o vor absolvi asa cum este ea văzută la nivel European, au nevoie să-și exerseze meseria în medii performante și dinamice, să dobândească deprinderi,abilități practice și competente profesionale la nivelul standardelor actuale prevazute în practicarea meseriei, să-și dezvoltarea abilitățile de comunicare în limbi moderne și alte abilități cheie, să obțină certificări internaționale care să le sporească șansele de reușită profesională.

 

Proiectul propus reprezintă o alternativă viabilă pentru atingerea nevoilor menționate:

Obiectivele proiectului:

 • O1 – Dobândirea de către cei 77 de participanți de experiență practică și rezultate ale învățării conforme cu SPP calificării prin stagii practice la agenți economici de pe piața muncii europene, în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea studiilor;
 • O2 – Îmbunătățirea competențelor cheie și transversale ale celor 77 de participanți, prin exersarea lor în contexte profesionale și nonformale, astfel încât la finalul mobilităților elevii să fie mai interesați de propria formare și dezvoltare personală;
 • O3 – Oferirea de șanse egale elevilor proveniți din medii defavorizate, prin participarea la mobilități a cel putin 35 de elevi din această categorie, în scopul creșterii stimei de sine și a motivației pentru învățare;
 • O4 – Creșterea calității practicilor de formare profesională prin folosirea experienței dobândite și a parteneriatelor create pentru reorganizarea activităților din stagiile practice desfășurate în cadrul școlilor membre ale în scopul creșterii cu 20% a integrării facile a absolvenților pe piața muncii.

 

Mobilitățile se vor desfășura în 5 fluxuri de câte 3 săptămâni. Învățarea se va realiza pe 2 grupe, în fiecare organizație de primire, astfel:

Elevii de clasa a XII-a, calificarea tehnician în activități economice, nivel IV:

 • Flux 1 – noiembrie 2020 în Portugalia, 14 elevi din cadrul LTCN Brănești
 • Flux 2 – decembrie 2020-în Spania, 14 elevi din cadrul LTNB Voluntari

Elevii de clasa a X-a,calificarea tehnician în activități economice, nivel IV:

 • Flux 3 – martie 2021 în Spania, 14 elevi din cadrul LTBȘ Buftea
 • Flux 4 – aprilie 2021 în Portugalia, 21 elevi din cadrul LTNB Voluntari
 • Flux 5- mai 2021 în Spania, 14 elevi din cadrul LTCN Brănești

 

Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului iar UE nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.