POCU Profesionist

Titlul proiectului: PROFESIONIST – „Practică pentru o carieră de succes”, POCU/633/6/14/132827

BENEFICIAR:

 • INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV

PARTENERI:

 • CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV

 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

            Scopul proiectului constă în creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin participarea unui număr de 164 elevi la activități relevante și obligatorii precum stagii de practică, ședințe de consiliere și orientare în carieră, precum și participarea în cadrul unui program inovativ de antreprenoriat prin planificarea, organizarea și implementarea unui de tip „Firme de exercițiu”, activități implementate prin realizarea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, menite sa faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la educație la un loc de muncă.

            Totodată, sustenabilitatea instituțională, precum și a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional prin crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul preuniversitar.

Selecția grupului țintă:

Considerente generale:

       Activitatea se va derula prin patru apeluri publice de înscriere, două în anul 1 și două în anul 2.

       Grupul țintă participant la activitățile proiectului va fi selectat din rândul elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănesti, Liceul Tehnologic Barbu A. Știrbey” Buftea, Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești, din domeniile  Agricultură, Construcții, instalații și lucrări publice, Economic, Silvicultură, Turism și alimentație.

       Proiectul prevede pentru grupul țintă (indicatorul de realizare 4S131) un număr de 164 elevi, din care:

       – Domeniul Agricultură – 13 elevi

       – Domeniul Construcții, instalații și lucrări publice – 6 elevi

       – Domeniu Economic – 53 elevi

       – Domeniul Silvicultură – 46 elevi

       – Domeniul Turism și alimentație – 46 elevi.

 

Criteriile de eligibilitate și selecție a grupului țintă:

 • Elevul să fie înmatriculat într-una din următoarele unități școlare: Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești, Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea, Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești;
 • Elevul să aibă domiciliul în alt județ decât București – Ilfov, într-una din în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru;
 • Elevul să aibă prevăzută disciplina de practică în anul școlar în curs;
 • Elevul nu a mai participat la un stagiu de practică similar finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Documente necesare:

       Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în transmiterea dosarului complet de înregistrare în grupul țintă, urmată de depunerea documentelor în format original.

       Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă pentru proiectul PROFESIONIST – ”Practică pentru o carieră de succes”, POCU/633/6/14/132827, se va întocmi și transmite pe adresa de email dedicată, profesionist@isjilfov.ro, un dosar cu următorul conținut:

 1. Copie după Cartea de identitate a elevului față-verso;
 2. Copie după certificatul de naștere al elevului;
 3. Copie după cartea de identitate a părintelui (dacă elevul este minor);
 4. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (04_Formular inregistrare.pdf);
 5. Adeverința eliberată de liceu pentru demonstrarea eligibilitatii, din care reiese calitatea de elev al liceului, domeniul, nivelul de învățământ, clasa de studiu (05_Adeverinta_liceu_Profesionist.pdf)
 6. DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind acordul de participare și prelucrarea datelor cu caracter personal (06_Declaratie_GDPR_Profesionist.pdf)
 7. Acord utilizare materiale de promovare (07_Acord_promovare_Profesionist.pdf)

       După evaluarea dosarului și admiterea elevului în grupul țintă, documentele vor fi depuse fizic, în original, conform unei proceduri conforme cu contextul pandemic al etapei.

 

CALENDAR SELECȚIE PRIMA SERIE A GRUPULUI ȚINTĂ:

 •  11-15 ianuarie 2021 – transmiterea dosarelor;
 •  12-22 ianuarie 2021 – evaluarea dosarelor;
 •   22 ianuarie 2021 – afișarea rezultatelor.

CALENDAR SELECȚIE A DOUA SERIE A GRUPULUI ȚINTĂ:

 •  25-29 ianuarie 2021 – transmiterea dosarelor;
 •  01-05 februarie 2021 – evaluarea dosarelor;
 •  08 februarie 2021 – afișarea rezultatelor.