Programul Eco-Școala

Despre program

Logo program eco-școala

Programul internațional Eco Școala,  coordonat la nivel internațional de Fundația de Educație pentru Mediul Înconjurător, iar la nivel național de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie a avut ca punct de pornire „necesitatea   implicării tinerilor în  găsirea de soluții la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local”.

Voluntariatul a constituit întotdeauna un bun prilej de a ne uni forțele pentru a avea un oraș frumos, curat și cu oameni gospodari.  Implicarea noastră ca voluntari în activități de ecologizare ne-a făcut să devenim mai atenți față de problemele de mediu și să ne preocupăm mai mult de rezolvarea acestora.

Însă, voluntariatul este mereu o preocupare, mai ales când este vorba de instituția noastră și de spațiul verde generos din curtea școlii. Nu multe licee se pot bucura de o oază de verdeață atât de frumoasă, dar este nevoie de o grijă permanentă față de această binecuvântare a naturii. Într-o atmosferă de voioșie și tinerețe în care elevi și cadre didactice, muncesc deopotrivă, școala noastră arată ca un loc în care domnește ordinea și curățenia.

Temele programului

În anul școlar 2020-2021, temele  alese în cadrul programului ECO-Școala vor fi :

 • ,,Plantările’’ prin care vom populariza rolul esențial al vegetației în păstrarea calității mediului înconjurător;
 • ,,Reciclarea selectivă”, temă prin care vrem să conștientizăm asupra faptului că , în cea mai mare măsură, calitatea vieții noastre depinde de modul în care păstrăm un echilibru în mediul înconjurător;
 • ,,Curtea școlii- grădinile pedagogice”, temă prin care dorim să înfrumusețăm spațiul verde din curtea liceului nostru și să folosim resursele proprii pentru amenajarea spațiului.
Obiective, rezultate, impact, sustenabilitate a programelor și proiectelor de mediu

Arată

Prin programul derulat, instituția noastră de învățământ și-a propus realizarea unor obiective importante care vizează comunitatea în ansamblul ei: creșterea gradului de conștientizare a elevilor privind problemele de mediu și elementele dezvoltării durabile, dezvoltarea spiritului eco-civic și a capacității de a lua decizii, formarea unui comportament ecologic, responsabilizarea față de acțiunile de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor.

Finalitatea acestor acțiuni se regăsește în rezultatele obținute de liceul nostru pe parcursul desfășurării activităților: obținerea Certificatului de Eco – Școală și a Steagului Verde, educarea tinerilor pentru o dezvoltare durabilă – utilizarea rațională a resurselor și protecția mediului înconjurător, dobândirea unor competențe ca urmare a participării la sesiuni de comunicări științifice și dezbateri pe teme ecologice. Elevii și-au format o conduită ecologică și responsabilă față de mediul înconjurător, ca urmare a participării active la ecologizarea spațiilor verzi din curtea școlii și din împrejurimi, amenajarea și întreținerea permanentă a acestora și, în același timp au identificat câteva alternative ecologice de petrecere a timpului liber.

În urma acestor inițiative, școala noastră a dezvoltat parteneriate pe teme ecologice cu ONG-uri ( Pădurea copiilor- Țara lui Andrei, CSR Nest) și cu administrația locală. Prezentarea proiectelor și programelor pe pagina web a școlii, diseminarea acestora în școală și în mass-media a contribuit la promovarea unei imagini pozitive a școlii la nivel local, și nu numai.

Informarea/atenționarea societății civile vis-a-vis de problemele de mediu, sensibilizarea opiniei publice referitor la procesul de colectare selectivă a deșeurilor, prin realizarea unor materiale informative, creșterea gradului de responsabilizare a elevilor față de mediul înconjurător a avut impact asupra întregii comunități locale, elevii școlii noastre, dar și familiile acestora modificându-ți conduita eco-civică.

Ascunde

Beneficiile școlii

Arată

În contextul în care orașele se confruntă cu provocări majore de mediu (poluare, spații verzi insuficiente), proiectul „Verde Citadin” își propune să sprijine dezvoltarea de ecosisteme urbane și să fructifice potențialul mare și încă nefolosit al orașelor de a contribui la protejarea sau refacerea biodiversității.

Epoca contemporană se confruntă cu probleme grave privind poluarea mediului, poluare care afectează calitatea vieții la scară planetară, deci, și viața noastră. Și cum viața este mult mai importantă decât orice bogăție, noi avem  datoria de a opri poluarea pentru a  face un bine nouă și generației viitoare.

Beneficiile vor fi:

 • creșterea responsabilităților elevilor și profesorilor din cadrul școlii privind mediul înconjurător;
 • înțelegerea de către elevi a relației dintre om și mediu, interdependența dintre calitatea mediului forestier și calitatea unei vieți cu adevărat sănătoase (2/3 din oxigenul planetei consumat de lumea vie, de industrie, autovehicule este furnizat atmosferei de către arbori și arbuști)
 • promovarea în rândul elevilor a dragostei și respectului pentru natura, om și societate prin dezvoltarea respectului față de sine și mediul ambiant;
 • responsabilizarea elevilor în propria formare și inițierea acestora în redimensionarea parteneriatului educațional pe baza realizării unor forme diverse de colaborare: proiecte legate de protecția mediului, colaborări cu alte școli,  diverse instituții și factori decizionali, atragerea unor eventuali sponsori.
 • implicarea factorilor de decizie locali (Primăria Buftea), a agenților economici și a altor instituții și ONG-uri în obținerea de informații și fonduri necesare pentru creșterea calității factorilor de mediu;
 • îmbunătățirea calității mediului în școală și-n împrejurimile acesteia;
 • recunoașterea la nivel local a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute;
 • colectare de materiale refolosibile (hârtie, sticle PET).
 • obținerea statutului de Eco-școală și a steagului verde, ca o recunoaștere a implicării școlii în rezolvarea problemelor de mediu.

Ascunde

Comitetul Eco-Școala

Arată

Galerie foto activități eco