Baza materiala

Total sali de clasa (16)

Laboratoare de informatica (3)

Laborator de chimie, fizica, biologie

Cabinet de istorie, geografie

Laborator pentru limbi straine

Sala de festivitati

Sala de sport

Ateliere scolare pentru practica

Teren de sport

In afara de acestea, ca resurse informationale pot fi amintite biblioteca scolii care are un fond de carte de peste 30.000 de volume si un punct de informare si documentare British Council. Unitatea mai dispune de o sala de festivitati cu 120 de locuri, de un cabinet de psihologie scolara si de un cabinet medical.